Описание

Лийф Група предлага продукти против карбонизация на бетон, стоманобетон и предварително напрегнати бетонни конструкциии, изграждане, обемна поправка, възстановяване и защита, като виадукти, тунели, фундаменти, подпорни стени, греди, колони и други.

Ремонт и усилване на конструкции

Продукти на циментова основа за анкериране и запълване с отливане около елементи и машини , както и такива за обемна поправка и възстановяване...

Научи повече
Лийф Група предлага кристализационна хидроизолация за басейни, сутерени при негативен воден натиск, бърз циментов биндер, за мигновено спиране на течове, добавка за водоплътен бетон, бутилова лента с алуминиево фолио, инжекционен маркуч за водоуплътняване на технологични фуги в бетона
Хидроизолиране на инфраструктурни обекти

AlFix – бутилова лента с алуминиево фолио и усилване с прозрачен полиестерен филм за уплътняване около дограми, метални покриви, улуци и...

Научи повече
Лийф Група предлага циментови системи за фино подравняване, реставриране на съществуващ тънък слой и защита на бетонни повърхности.
Заглаждане и защита на бетонни конструкции

Циментови системи за фино подравняване, реставриране на съществуващ тънък слой и защита на бетонни повърхности. Заглаждане...

Научи повече
Системи за усилване с въглеродни фибри

Усилване на бетонна греда ...

Научи повече
Лийф Група предлага инжекционни (забивни) пакери за стабилизиране на насипи, през които се инжектира материал, за да се увеличи носещата способност на почви. Освен пакери, фирмата предлага и инжекционните материали, както и машини за инжектиране.
Стабилизиране на насипи

Инжекционни системи за стабилизиране на насипи Стоманени тръби със заострен връх и перфорирани в стените инжекционни отвори се забиват в...

Научи повече