Филтри Филтри

AKTI-VO BS е мастик, съставен от натурален натриев бентонит и бутилкаучук, подходящ за уплътняване срещу проникване на вода, при свързване на елементи от различен характер или при фугиране на бентонитова мембрана
Нов
32,72 лв.
PLASTIVO 180 е течна хидроизолация.
Нов
127,20 лв.
AQUASCUD 430 е хидроизолация, която не налага разрушаване, на балкони, тераси, плоски покриви и всякакви плоски повърхности, включително такива с подови настилки.
Нов
117,29 лв.