Описание

В последните 19 години, ние от Лийф Група, съвместно с представители на водещи високотехнологични компании в областта на строителната химия и производството на специализирана техника  организира над 30 семинара и практически демонстрации, с които представя съвременни методи и продукти в областта на жилищното, индустриалното, подземното и хидротехническото строителство.

 

Защо:

През 2002 година, организирахме първата среща на представители на местните проектантски, частни и държавни фирми в областта на тунелното, хидроенергийното строителство, минната индустрия, университетски учени и представители на банковия сектор, на която бяха разгледани последните технологични достижения в областта на пръскания бетон и строителните инжекции.

Това беше началото на множество семинари и практически демонстрации с  цел да се провокира постепенна промяна в мисленето на проектанти, изпълнители и крайни клиенти в посока използване на модерни, високоефективни технологии.

Несъмнено, в годините на бурно развитие на строителните продукти и съответните технологии, информираността и знанието са условията, без които не би могло строителният бранш да се възползва от тези достижения.

 

Какво:

Семинарите и практическите демонстрации, които организираме са насочени към всички, които работят или са свързани със строителството. Темите се подбират в зависимост от динамиката на развитие на технологиите и са разделени в съответствие с браншовата специализация - Жилищно и промишлено строителство; Инфраструктурно строителство; Тунелно и минно строителство; Хидротехническо строителство и Реставрация и консервация на архитектурни паметници.

 

Къде:

Семинарите и практическите обучения се провеждат присъствено в нашия център за обучения, който се намира на ул. Източна тангента 84 в гр. София, България.