Описание

Използват се различни технологии за спиране, контролиране или отстраняване навлизането и разпространяването на капилярна влага в зиданите конструкции:

 • Обемно инжектиране
 • Линейно инжектиране
 • Запълване
 • Компреси/потапяне
 • Повърхностно изпръскване

 

Обекти на приложение

 • Жилищни, стопански и промишлени сгради чиито приземни части са обект на проникваща влага;
 • Зидани огради;
 • Зидани паметници на архитектурата (обредни храмове, обществени сгради);
 • Подземни инфраструктурни обекти от миналото (зидани галерии, градски и ЖП тунели, подлези);
 • Подземни помещения с променено предназначение (ателиета, ресторанти и др. подобни) в стари градски постройки;

Ползи и предимства

 • Прекъсване разпространението и проникването на капилярна влага;
 • Консолидиране и стабилизиране на зидарията;
 • Запазване на вида на зидарията – в случай на търсен подобен ефект;
 • Създаване на условия за използване на приземните или подземни части на стари сгради;
 • Ниска консумация на инжектиране на течности при запълване на преходни кухини;