Описание

Конструктивно възстановяване и усилване на стоманобетонни конструкции, стоманобетонни елементи индустриални бетонни настилки; укрепване и възстановяване на зидани конструкции:

 • Жилищни и промишлени сгради (сутеренни части, складове, подземни паркинги, гаражи)
 • Подземно строителство (подземни комуникации, метро трасета, метростанции)
 • Хидротехническо строителство (шлюзове, камери, контролни обходи, бентове, язовирни стени)
 • Тунелни съоръжения
 • Мостове, виадукти, мост-канали, естакади, шахти, минни и дренажни галерии, шахти

 

Прилагани технологии

 • Възстановяване на напукани конструктивни елементи с помощта на инжектиране
 • Усилване на стоманобетонни конструкции с въглеродни нишки
 • Усилване на зидани конструкции с въглеродни нишки и спирални анкери
 • Противоземетръсно усилване на зидани конструкции с „анкери в чорап“
 • Структурно възстановяване и обемна реконструкция със специални репарационни смеси (БДС EN 1504)
 • Антикорозионна хидрофобна обработка на стоманобетонни съоръжения с ре-алкализиращ ефект върху стоманената армировка (комбинация от нано-силиций и органофункционални агенти на молекулно ниво). ДОКАЗАНО удължаване на експлоатационния живот на съоръженията
 • Инжектиране и запълване с циментови смеси (модифицирани с нанoсилиций и органофункционални молекули) на големи пукнатини и празнини в бетонни елементи, структурни връзки
 • Залепване с помощта на запълване и инжектиране на деламинирани конструктивни елементи и покрития (доливки, замазки, мазилки, горен пласт индустриални настилки, подови и стенни облицовки от плочки и др. подобни)
 • Полагане на анти-карбонизиращо, финишно покритие
 • Възстановяване на настилки с помощта на инжектиране в и под настилката ( в зависимост от проблема), репрофилиране на фуги в настилките, възстановяване на повърхността
 • Репрофилиране на дилатационни фуги в конструкции
 • Ремонт на пукнатини
 • Хидрофобна обработка на фасади и настилки (мазилки, облицовки от естествен камък, дървени обшивки, каменни настилки, архитектурни елементи, скулптури и др.)