Описание

Едни от водещите фактори, влияещи върху стойността на един недвижим имот (жилищен или индустриален) е качеството на строеж и степента на амортизация.

Без съмнение, качеството на живот или бизнес на бъдещите ползватели е функция от състоянието на сградата.

С времето и в процеса на експлоатация, всеки вид конструкция може да прояви скрит или явен дефект. Тези дефекти може да са в резултат от грешка, допусната по време на изпълнението, неправилно заложени или използвани продукти, неправилното стопанисване или такива още в етапа проектиране.

Последствията от повредите на конструкциите могат да причинят, както естетични така и функционални последствия, като последните би могло да крият риск за безопасността и стабилността на конструкцията.

Не на последно място дори и най-добре проектираните и построени конструкции са подвластни на стихиите на природата - бури, наводнения, градушки, мълнии, както и щети причинени от трети страни, в следствие на случайни събития.

Ние можем да ви помогнем, като открием най-често срещаните дефекти, вследствие на грешки при планирането и изпълнението.

  • Некачествено отлят бетон
  • Пукнатини в конструктивните елементи
  • Течове в конструкциите
  • Влага във всичките ѝ форми и причините за нейната поява в жилищни и промишлени сгради (мазета, сутерени, складове, подземни паркинги, гаражи, асансьорни шахти, силози, басейни, резервоари, покриви, тераси, фасади и др.);