Описание

Лийф Група предлага високоефективни добавки за пръскан бетон (торкрет), като суперпластификатори, ускорители и високоякостни структурни синтетични фибри за армиране на пръскания бетон, безшевна хидроизолация за подземни конструкции, като тунели и шахти.