Описание

Лийф Група създаде Академия за строителни умения BLUE SQUARE.
Образователните програми, предлагани в академията са фокусирани върху специализирани области в сферата на строителството, предназначени да помагат на хората от тази професионална общност да получат достъп до знания и умения, които да ги подготвят за търсени работни места с голям потенциал за високи доходи.

 

Защо:

Обучавайки Вашия персонал вие пестите пари, подобрявате качеството на продукта и повишавате безопасността на труда!
Добре известно е, че в строителната индустрия има недостиг на висококвалифицирана работна ръка. В същото време, все по-малко млади хора се насочват към професии, свързани със строителството. Клиентите се нуждаят от качествен продукт, който е следствие на компетентно свършена работа, а индустрията, в съответствие с това - от високо квалифициран персонал.

 

Какво:

Образователните програми на нашата Академия, са насочени към студенти от специалности строителство, архитектура и минно дело, активни работещи, в сферата на строителството, както и към собственици на строителни компании, които искат да допълнят и усъвършенстват уменията на персонала си, да въведат новостите в строителните технологии.

Всички програми са практически насочени.

Част от програмите са:

  • Обучение на оператори на машини за полаганe на пръскан бетон (торкрет)
  • Инжектиране и спиране на течове в конструкции
  • Инжектиране и стабилизиране на почви
  • Хидрофобно импрегниране на повърхности с нано импрегнатори
  • Методи за смяна на предназначението на съществуващи конструкции

 

Къде:

За да се гарантира успешното усвоявнте на учебния материал, практическите обучения на курсистите се провеждат присъствено в нашия учебен център.
Академия за строителни умения BLUE SQUARE се намира на ул. Източна тангента 84 в гр. София, България.