Описание

Лийф Група предлага полимер-циментова и кристализационна хидроизолация за резервоари при негативен воден натиск, добавка за водоплътен бетон, циментов биндер за мигновенно спиране на теч, продукти за обемна поправка и възстановяване на бетон и стоманобетон.