24.04.2023

Изграждане на безшевна асфалт-циментова открита настилка с тежък трафик

Пристанище Солун | Гърция

Външна настилка с тежък трафик, за обработка на контейнери

 

СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ: Пристанището на Солун, Гърция
КЛИЕНТ: ПРИСТАНИЩНА АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛУН
ПРОЕКТАНТ: ИНЖ. САВАС СИСМАНИС
ФИРМА ИЗПЪЛНИТЕЛ: NIK KAISIDIS S.A.
ТИПОВЕ РАБОТА: Безшевна асфалт-циментова открита настилка с тежък трафик, подложени на цикли на измиване и замразяване-размразяване.

Престижна референция за един от най-популярните продукти от гамата DRACO: предварително приготвена суха смес за запълване DRACOBIT.

Високите и постоянни динамични натоварвания, дължащи се на товарене и разтоварване на стоки, съчетани със силната химическа агресия на соли, атмосферни влияния и цикли на замръзване-размразяване довеждат до преждевременното и необратимо влошаване на състоянието на съществуващата настилка. Престижна референция за един от най-популярните продукти от гамата DRACO: предварително приготвена суха смес за запълване DRACOBIT.

Настилка в зоната за обработка на контейнери на пристанището на Солун, второто по големина и значение в Гърция, беше рехабилитирана с DRACOBIT SYSTEM. Високите и постоянни динамични натоварвания, дължащи се на товарене и разтоварване на стоки, съчетани със силната химическа агресия на соли, атмосферни влияния и цикли на замръзване-размразяване довеждат до преждевременното и необратимо влошаване на състоянието на съществуващата настилка.

Асфалтовата настилка в зоната за обработка на контейнери на пристанището на Солун, второто по големина и значение в Гърция, беше ремонтирана с DRACOBIT SYSTEM. Възстановяването включва 200 000 квадратни метра асфалтова настилка, постоянно подложена на интензивен и тежък трафик и изложена на морска среда, въздушно течение и лошо време.

 

Възстановяването включва 200 000 квадратни метра, постоянно подложена на интензивен и тежък трафик и изложена на морска среда, въздушно течение и лошо време.

Полугъвкавата асфалт-циментовата настилка, направена с блокираща смес DRACOBIT, отново се оказа на висотата на задачата: проходимост само след 48 часа, бързо изпълнение и с високи механични характеристики, тя остава най-ефективното решение при екстремни експлоатационни условия.

Полугъвкавата битум-бетонна настилка, направена с блокираща смес DRACOBIT, отново се оказа на висотата на задачата: проходимост само след 48 часа, бързо изпълнение и с високи механични характеристики, тя остава най-ефективното решение при екстремни експлоатационни условия.