21.03.2023

Ръководство за изпълнение на бетонни пътеки и настилки в жилищно строителство

Армировка от синтетични (полипропиленови) фибри заменят стоманата в бетона

Австралийският стандарт 3727 – Ръководство за направа на бетонни настилки в жилищни райони определя изискванията към армирането на бетонни настилки в жилищния сектор.

Стъпка 1. Подготовка на почвеното легло

Леглото е естествената почва, върху която ще бъде изградена конструкцията на бетонната настилка. Горния слой от почвата, съдържаща трева, корени и други растителни материали трябва да бъде премахнат.

 

Стъпка 2. Подготовка на основата

Основата е пластът, върху който ще бъде изградена бетонната настилка. Основата трябва да бъде гладка, равна и добре уплътнена, осигуряваща равномерна опора на настилката.

 

Стъпка 3. Отчитане нуждата от изграждане на дренаж

При изграждане на бетонната настилка, трябва да се прецени необходимост от устройване на дренаж за събиране на повърхностните дъждовните води или такова от друг източник. Тези води трябва да бъдат отведени от настилката до точка на определена в проекта за изграждане на настилката.

 

Стъпка 4. Определете типа на бетона и дозата на фибрите BarChip®, като използвате таблицата на другата страница.

 

Стъпка 5. Поръчване на бетон

Поръчайте бетон от най-близкия производител, който произвежда бетон с армиращите фибри BarChip®

 

Стъпка 6. Полагане и финиширане на бетона

Положете и завършете повърхността на бетона, съгласно съществуващите препоръки и ръководство за финиширане.

 

Стъпка 7. Осигуряване на подходящи условия за зреене (свързване) на бетона

Осигурете подходящи условия за зреене (свързване) на бетона съгласно съществуващите правила (използване на повърхностна защита посредством полагане на специален, предотвратяващ бързото изпаряване на водата продукт, завиване, навлажняване и др.).

 

Таблица 1 показва типични дебелини на бетонна плоча (върху еластична основа), класа на бетона, разстоянието между фугите и изискването за армировката на за изграждане на настилки в жилищните райони. (по Австралийски стандарт AS3727)

Таблица 1: типична спецификация за бетонни настилки за ползване в жилищно строителство. Източник: AS3727 (Австралийска спецификация)

Трафик Минимална дебелина на плочата (mm) Минимален клас на бетона Алтернатива 1 неармиран Алтернатива 2 Алтернатива
Максимално разстояние между фугите (m) Минимална армираща мрежа Максимално разстояние между фугите (m) Минимална армираща мрежа Максимално разстояние между фугите (m) Минимална армираща мрежа
Пешеходци и велосипеди 75 B20 2 - - - - -
Лек (автомобили) 100 B20 2 - 3 F52 6 F62
Среден (автомобили) 150 B20 2 - 4 F52 6 F62

 

Таблица 2 показва спецификация за еквивалентно армиране на настилки за жилищни нужди с фибри BarChip Macro. На база проведени пространни (стандартни) изпитвания върху греда, независими инженери изчислиха количеството фибри BarChip Macro, които трябва да бъдат дозирани, за да бъдат задоволени изискванията за постигне на еквивалентна якост при армиране, регламентирана в Австралийски стандарт 3727 – ръководство за настилки за жилищни нужди.

 

Таблица 2: Типична спецификация с фибрите BarChip Macro42 за армиране на бетонни настилки прилагани в жилищното строителство.

Интензивност на трафика Минимална дебелина на бетонната настилка (mm) Клас на бетона Максимално разстояние между контролните фуги в бетонната настилка (m) BarChip Macro дозиране Kg/m3
Само пешеходен 75 N20 3 3.5
Леко натоварване – само коли 100 N20 4 3.0
Средно натоварване – леки камиони 150 N25 (N32 до 1km разстояние от морския бряг) 5 3.0

 

Всички операции по подготовка на терена, подготовка на основата, кофражни работи, фуги и грижите за бетона трябва да бъдат извършени съгласно изискванията на AS 3727.

Лек трафик – неограничено движение на превозни средства с брутно тегло ненадвишаващо 3 т.

Среден трафик – неограничено движение на превозни средства с брутно тегло ненадвишаващо 10 т, включително честота експлоатация и от по-тежки превозни средства, ненадвишаващи законово установените изисквания за съответните стойности на натоварване от гумите, колелата и осите.

 

Макросинтетичните фибри клас II BarChip са удобрений за използване в бетон за пътища и улици (IPWEAQ).

Макросинтетичните фибри клас II BarChip са удобрений за използване в бетон за пътища и улици (IPWEAQ).