16.07.2021

Строителство на пречиствателна станция

Съветът на местното управление Parkes Shire, Австралия, възложи проектирането и изграждането на нови пречиствателни станции на водеща в строителството фирма John Holland.

Целта на проекта е станцията за водоснабдяване и канализация, да покрие нарастващите нужди на градовете Паркс и Пийк Хил. Съществуващата пречиствателна станция не разполагаше с достатъчен капацитет за доставка на необходимото количество и качество на питейна вода, за да отговори на прогнозираното търсене на района в бъдеще.

На John Holland Contractors е възложено да изгради пречиствателните станции за вода и канализация, включително сушилни, помпени станции, нови офис пространства и външните пътни настилки, водещи към всяко съоръжение.

John Holland използва иновативен подход при планирането на строителството и потърси технологии, които могат да завършат проекта предсрочно и да намалят разходите на инвеститора. Една от тези технологии беше армирането на бетона със синтетични фибри. Първоначално, пътните настилки бяха проектирани с традиционна стоманена армировка, но впоследствие John Holland промени проекта от стоманобетонна настилка, на армирана със синтетични фибри BarChip.

За да отговорят на всички изисквания при изграждането на настилките, John Holland, съвместно с Bar Chip, разработиха нов проект и дизайн, в който замениха оригиналната стоманена мрежа (с диаметърът на материала е 7.6 мм, стъпката на мрежата - 100 x 100 мм.), със синтетични фибри BarChip 48, като заложеното количество беше 4 кг. фибри/1 м3 бетон.

Преглед на разходите за строителството, показва, че преминавайки към армиращите синтетични фибри BarChip, фирма John Holland е намалила разходите на своя клиент за строителството на пътните настилки с повече от 20%.

Запознайте се с предимствата при използване на BarChip48 за армиране на пътни настилки, индустриални подове и предварително отлети бетонни елементи.

Не се колебайте да се свържете с нас, за да разберете повече за това как да проектирате и изграждате бетонни настилки, които не са подвластни на корозията: