25.05.2023

Възстановяване на настилката от бетон

Padua Freight Interport

 

СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ: Интерпорт, Падуа
КОНТРАКТОР: CARRON SpA
ТИПОВЕ РАБОТА: Инжекции под бетона и повторно покриване за структурно възстановяване на силно напукана настилка.

 

Съществуващата настилка на контейнерната зона, макар и правилно оразмерена е напукана, тъй като не успява да удържи ефектите от динамичните натоварвания, на които е постоянно подложена по време на експлоатация. За да се възстанови носещата способност на плочата, беше решено да се направят експанзивни инжекции под нея в областите, където има нужда от такива, с цел запълване на кухините и след това да се покрие бетонната плоча с полугъвкава битумно-бетонна настилка, направена със системата DRACOBIT, която е по-подходящ за поемане на напрежения.

Съществуващата настилка от бетон на контейнерната зона, макар и правилно оразмерена е напукана, тъй като не успява да удържи ефектите от динамичните натоварвания, на които е постоянно подложена по време на експлоатация За да се възстанови носещата способност на плочата, беше решено да се направят експанзивни инжекции под нея в областите, където има нужда от такива, с цел запълване на кухините и след това да се покрие бетонната плоча с полугъвкава битумно-бетонна настилка, направена със системата DRACOBIT, която е по-подходящ за поемане на напрежения.
Dracobit е положен след изграждане на дренажен асфалтов слой. Системата DRACOBIT направи бетонната настилка по-подходяща за поемане на напрежения