Описание

WT водоплътни решения са гама от хидроактивни, хидроизолационни профили, фуги и панели, с контролирано експандиране, предизвикано от контакт с вода, предназначени за дилатационни и технологични фуги.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ФУГИ

 

Хидроекспандиращ водоспиращ EPDM профил, армиран със стоманена мрежа.

 

WT Construction

Хидроекспандиращ
водоспиращ EPDM профил,
армиран със стоманена мрежа.

 

Размери 25x15 mm

 

Размери 25x15 mm

ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ

 

Хидроекспандиращ водоспиращ EPDM профил за дилатационни фуги.

 

WT Expansion

Хидроекспандиращ водоспиращ
EPDM профил за дилатационни
фуги.

 

Размери 20x20 и 30x30 mm

 

Размери 20x20 и 30x30 mm

ПАНЕЛ

 

Хидроекспандиращ, модулен водоспиращ панел, изработен от EPDM

 

WT Panel

Хидроекспандиращ, модулен
водоспиращ панел,
изработен от EPDM.

 

Размери 120x25x0,5 cm

 

Размери 120x25x0,5 cm

 

WT Construction - профил за технологични фуги

 

WT Construction е водонабъбващ профил на базата на EPDM каучук, армиран в средата с коекструдирана стоманена мрежа, която стабилизира и насочва обемното разширение.

Мрежата реагира на напреженията вследствие на експандирането, увеличавайки адхезията към повърхността.

Пълно хидравлично уплътнение на 5 мм широки пукнатини до 1,5 бара (при 100% експандиране) контролирано експандиране >500%

WT Construction е водонабъбващ профил на базата на EPDM каучук, армиран в средата с коекструдирана стоманена мрежа, която стабилизира и насочва обемното разширение.

WT Construction превентира и решава проблеми с инфилтрация от:

  • ПРЕКЪСВАНЕ НА ОТЛИВАНЕТО
  • СТРОИТЕЛНИ ФУГИ
  • ПРЕМИНАВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

 

Как работи:

В контакт с вода, WT Construction може да увеличи първоначалния обем до 5 пъти, като същевременно поддържа плътността си и адаптира формата към малките кухини, които често присъстват в отлетия бетон.
Това гарантира уплътняването на строителните фуги, дори когато са подложени на значително хидростатично налягане.

 

Области на приложение:

Водонабъбващия профил WT Construction служи за уплътняване на вертикални и хоризонтални технологични фуги в стоманобетона

ПРОНИКВАНЕ

Уплътняване на вертикални и хоризонтални технологични фуги в стоманобетона при проникване

ТЕХНОЛОГИЧНА ФУГА

Уплътняване на вертикални и хоризонтални технологични фуги в стоманобетона

ХИДРОИЗОЛИРАНЕ ОТВЪТРЕ (ТАНКИНГ)

Уплътняване на вертикални и хоризонтални технологични фуги в стоманобетона при хидроизолиране вътре (танкинг)

ПРИЛАГАНЕ НА WT CONSTRUCTION

ПРИЛАГАНЕ НА водонабъбващ профил за технологични фуги WT CONSTRUCTION

 

WT Expansion - профил за технологични фуги

 

WT Expansion е водонабъбващ уплътнителен профил за дилатационни фуги, изработен от EPDM с висока устойчивост на хидростатично натоварване, която създава отлично уплътняване на дилатационни фуги, дори ако са повредени, приложим във всякакъв тип стоманобетонни конструкции.

Благодарение на голямата си гъвкавост, той може да се прилага и върху съчленени или конструкции с неправилна форма.

WT Expansion е водонабъбващ уплътнителен профил поддържа дилатационната фуга идеално уплътнена.

Обемно експандиране >200%

WT Expansion е водонабъбващ уплътнителен профил поддържа дилатационната фуга идеално уплътнена.

 

WT Expansion превентира и решава проблеми с инфилтрация от:

  • ФУГИ МЕЖДУ БЕТОННИ И/ИЛИ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ
  • ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ

 

Как работи:

При контакт с вода, WT Expansion може да увеличи първоначалния си обем до 2 пъти. По този начин се осигурява перфектно хидравлично уплътняване на конструктивните дилатационни фуги, които са подложени на хидростатично налягане.

В случай, че наличието на вода не е постоянно, след разширяване, WT Expansion поддържа стабилност на размерите.

 

Области на приложение:

WT Expansion е водонабъбващ уплътнителен профил служи за уплътняване на дилатационни фуги, уплътнителни профили.

ДИЛАТАЦИОННА ФУГА

WT Expansion е водонабъбващ уплътнителен профил служи за уплътняване на дилатационни фуги.

ТЕХНОЛОГИЧНА ФУГА

WT Expansion е водонабъбващ уплътнителен профил служи за уплътняване на различни конструкции

ПРИЛАГАНЕ НА WT EXTENSION

WT Expansion е водонабъбващ уплътнителен профил

 

WT Panel - панел за водоуплътняване на конструкции

WT Panel е водонабъбващ, модулен, панел за водоуплътняване, изработен от EPDM, способен да залепва чрез натиск към конструкцията и да я хидроизолира.

Благодарение на своята гъвкавост, той може да се прилага и върху специфични строителни детайли или повърхности, които не са напълно равни.

Обемно разширение >200% без преминаване на вода с налягане до 400 kpa

WT Panel е водонабъбващ, модулен, панел за водоуплътняване, изработен от EPDM,  способен да залепва чрез натиск към конструкцията и да я хидроизолира.

WT Panel превентира и решава проблеми с инфилтрация от:

  • ПРЕКЪСВАНЕ НА ОТЛИВАНЕТО
  • СТРОИТЕЛНИ ФУГИ
  • ПРЕМИНАВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ
  • ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ

 

Как работи:

При контакт с вода, WT Panel може да увеличава първоначалния обем до 2 пъти и да допринася за водоуплътняване на фугата.

В случай, че наличието на вода не е постоянно, след експандиране, WT Panel поддържа стабилност на размерите благодарение и на минималните количествa влага, оставаща в подземните част на конструкцията.

 

Области на приложение:

Уплътняване на дилатационни фуги, локално хидроизолиране на технологични фуги.

ХИДРОИЗОЛИРАНЕ НА МЕЖДИННИ
ПЛОЧИ

ХИДРОИЗОЛИРАНЕ НА МЕЖДИННИ ПЛОЧИ

ХИДРОИЗОЛИРАНЕ ПОД
ВОДОСПИРАЩИ PVC ЛЕНТИ

ХИДРОИЗОЛИРАНЕ ПОД ВОДОСПИРАЩИ PVC ЛЕНТИ

ТЕХНОЛОГИЧНИ ФУГИ

ТЕХНОЛОГИЧНИ ФУГИ

ПРИЛАГАНЕ НА WT PANEL

Уплътняване на дилатационни фуги, локално хидроизолиране на технологични фуги

 

WT - НАПЪЛНО ВОДОУПЛЪТНЯВАЩА СИСТЕМА за конструкции

 

 

Коментари

Все още няма. Бъди първи!

Задай въпрос