Описание

Възможно е, и то само с една допълнителна стъпка при изграждане на асфалтовата настилка. Така един от водещите производители на текстил в Европа запази инвестицията си, като възстанови разрушената бетонна настилка за кратко време, без това да засегне процесите в завода.

 

Използван продукт: Асфалт-циментова настилка DRACOBIT®

 

Представете си производствено предприятие, в сърцето на индустриална зона, простираща се на десетки декари терен. Това е голяма инвестиция, разходите за поддръжка – също, особено външните настилки, по които всекидневно преминават тирове и камиони, пренасящи товари.

В допълнение, представете си, че климатът у нас, с широкия си годишен температурен диапазон подлага на изпитание всяка една конструкция и особено всяка индустриална настилка на открито. И, като че ли това не е достатъчно, ами и тежки камиони, преминаващи бавно, правещи маневри, с малки радиуси на завиване, тръгване, спиране, които натоварват настилките в пъти повече от всеки летящ по магистралата с висока скорост автомобил...

При ново строителство, финансовите ресурси обикновено, пък и разбираемо, се насочват приоритетно към изграждане на сградите и закупуването на нужните за производството машини. Почти винаги, външните настилки остават последни, трябва да бъдат направени възможно най-бързо и с ограничени средства.

Естественото следствие от подценяване на ролята на външните настилки за производствения процес, е поява на повреди по тях, които рано или късно ще се нуждаят от непланиран ремонт. Наблюденията показват, че появилите се локални повреди в настилките, скоро се разпространяват по цялата им площ.

В случаите на непланирани ремонти, ограниченият бюджет и кратките срокове за изпълнение, предполагат използването на технически решения, които трябва да посрещнат новите изисквания за експлоатация.

Какъв да бъде типът на избраната настилка - асфалт или бетон, се базира на наличните местни ресурси, особено в райони с не добре развита строителна индустрия. Основен критерий при избора е възможно по-ниска цена на крайния продукт, както и времето за полагане, но без особен фокус върху дълготрайността на експлоатационните характеристики.

Безспорно, всеки от двата типа настилки има своите предимства и недостатъци. Свидетели сме, че асфалтовите настилки, макар и относително непретенциозни за полагане, страдат в по-голяма степен от температурния диапазон на експлоатация (коловози, набръчкване, изтласкване, напукване) в сравнения с бетонните, които ако са направени грамотно, имат дълъг живот, но пък са по-сложни по отношение на условията за инсталиране.

В този случай, при строителството на производственото предприятие, проектантът предвижда външните настилки да бъдат от бетон.

Работата на завода започва, но не след дълго собствениците се сблъскват с някои неудобства, които изборът на бетон води след себе си. Непрекъснатият всекидневен трафик на бавно движещи се и маневриращи камиони, създават сериозно натоварване, изронвайки повърхностния слой на настилките. Това, в комбинация с циклите на замръзване и размразяване на проникналата в бетона вода, ускорява процесът на разрушаване.

Kамионите, доставящи суровини и извозващи произведената стока, създават сериозно натоварване върху настилката от бетон, изронвайки повърхностния слой. Циклите на замръзване и размразяване на проникналата в бетона вода, ускорява процесите на разрушаване на бетонната настилка.

Ремонтирането на бетонни настилки, по традиционния начин, посредством фрезоване и доливане на нов слой бетон е скъпо, изисква специални продукти, специална техника, опит и познания.

Варианта за поставяне на допълнителен асфалтов пласт върху бетона не само маскира проблемите, но и създава нови, свързани с чувствителността на асфалта към високите температури през летните месеци, които го правят лесно деформируем, напуква се и в него се образуват коловози. От друга страна, ниските температури през зимата предизвикват замръзване на проникналата през пропускливият асфалт вода, което го разрушава и отлепва от бетонната повърхност. Резултатът - необходимост от постоянно кърпене.

Този непрекъснат цикъл на ремонти и поддръжка не само отнемат време и ресурси, но и поставят сериозни ограничения върху оперативната ефективност на предприятието. В този контекст, търсенето на устойчиво и ефективно решение е повече от безалтернативно.

Разрушени бетонни настилки вследствие цикли на замръзване и размразяване. Разрушени бетонни настилки в логистичен център, завод.

А сега си представете, че същите тези настилки около завода са асфалтови, със здравината на бетон и предимствата на асфалта, като могат да поемат автомобилен трафик само 48 часа след полагането им. Нова технология, разработена да се справи с предизвикателствата на рушащите се индустриални настилки, даваща перспектива за по-устойчива и продуктивна работна среда.

Това е предизвикателството, пред което беше изправено едно предприятие в сърцето на България, водеща компания в производството на домашен текстил и една от най-големите в страната. Ускоряващият се процес на разрушаване на външните настилки, нарушава работния цикъл и причинява не само сериозни загуби за инвеститорите, но и необходимостта те да отделят време и внимание за несвойствени дейности. Това е причината те да потърсят дългосрочно решение на проблема.

Задачата беше да се предложи на собствениците решение, което да прекрати процеса на разрушаване на настилките, с който по неволя трябваше да се съобразяват, като бъде осигурена дългосрочната експлоатация и гаранция за направената от тях инвестиция.

За първи път в България беше предложена иновативната технология DRACOBIT®, която е успешно използвана в проекти като пристанища, летища и други обекти по света.

Процесът по изграждане на асфалт-циментовата настилка е лесен, бърз и не се отличава значително от полагането на стандартна асфалтова настилка - първо се полага битумен грунд. Процесът по изграждане на асфалт-циментовата настилка е лесен, бърз и не се отличава значително от полагането на стандартна асфалтова настилка - след битумния грунд се полага дренажен асфалтов слой. Процесът по изграждане на асфалт-циментовата настилка е лесен, бърз и не се отличава значително от полагането на стандартна асфалтова настилка - първо се полага битумен грунд, последван от дренажен асфалтов слой, след което празнините в него се запълват с DRACOBIT®.

DRACOBIT® е специален, предварително смесен продукт на базата на неорганични компоненти и добавки, използвани за получаване на свръхтечна запълваща смес, с компенсирано свиване.

Процесът по изграждане на асфалт-циментовата настилка е лесен, бърз и не се отличава значително от полагането на стандартна асфалтова настилка - първо се полага битумен грунд, последван от дренажен асфалтов слой, след което празнините в него се запълват с DRACOBIT®.

Дори при екстремни климатични условия - високи температури през лятото и отрицателни през зимата, асфалтовата настилка, изградена със слой DRACOBIT® остава здрава и не променя характеристиките си. DRACOBIT® е специален, предварително смесен продукт на базата на неорганични компоненти и добавки, използвани за получаване на свръхтечна запълваща смес, с компенсирано свиване.

Основните предимства, които убедиха собствениците на предприятието да изполват системата DRACOBIT® бяха:
•    ЛИПСА НА ФУГИ, МАКСИМАЛНА ИЗДРЪЖЛИВОСТ: Липсата на фуги (които често са най-слабите зони), допринася за здравината и устойчивостта на настилката, елиминирайки един от основните фактори, предизвикващ разрушаване.
•    ГЪВКАВОСТ И УСТОЙЧИВОСТ: DRACOBIT® съчетава гъвкавостта на асфалта с високата механична устойчивост на циментовия разтвор.
•    ОТЛИЧНА УСТОЙЧИВОСТ НА СТАТИЧНИ И ДИНАМИЧНИ НАТОВАРАНИЯ: DRACOBIT® е идеален за работа върху големи повърхности, изложени на интензивен трафик, динамични натоварвания и агресивна среда.
•    БЪРЗО ПОЛАГАНЕ: DRACOBIT® се отличава с много бързото полагане, като в същото време е идеален за поддръжка и възстановителни работи в труднодостъпни зони.
•    ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ САМО СЛЕД 48 ЧАСА: DRACOBIT® спестява неудобствата, причинени от спиране на движението на автомобили и пешеходци. Само 48 часа след полагане на продукта, настилката е отворена за движение.
•    УСТОЙЧИВ НА ЦИКЛИ НА ЗАМРАЗЯВАНЕ-РАМРАЗЯВАНЕ: DRACOBIT® не променя качествата си дори при работа в големи температурни диапазони, от - 50°C до + 90°C.
•    ОТЛИЧНО СЪОТНОШЕНИЕ ЦЕНА-КАЧЕСТВО: Благодарение на високите експлоатационни показатели и лесното полагане, DRACOBIT® е идеален за възстановяване на съществуващи индустриални настилки на изгодна цена.

С DRACOBIT®, асфалтовата настилка издържа на натоварванията, които производствените обекти имат всеки ден, без да показва признаци на износване или разрушаване. Дори при екстремни климатични условия - високи температури през лятото и отрицателни през зимата, настилката, изградена със слой DRACOBIT® остава здрава без да променя характеристиките си.

Този успешен проект е още едно доказателство за възможностите на модерната технология да променя и подобрява индустриалните процеси, като осигурява по-устойчива и ефективна инфраструктура.

И не, тези технологии не са за „смелите“, а за тези, които знаят как да растат.