Volteco

Volteco

Основана през 1976 г. в Италия, след повече от четиридесет и пет години дейност, Volteco представлява консолидирана реалност в света на хидроизолационните продукти за строителството. Volteco работи със страст и решителност „на терена“ на национално и международно ниво, за строителни компании, чрез мрежа от специализирани дистрибутори и апликатори, в сътрудничество с дизайнери.

Изборът на Volteco означава предотвратяване или решаване на проблемите, причинени от водата. Решенията на Volteco всъщност са проектирани да отговарят на специфични нужди въз основа на областта на интервенция:

  • хидроизолации на фундаменти и основи;
  • хидроиолации за тераси, плоски покриви и бани;
  • хидроизолации за басейни, резервоари;
  • продукти за реставриране и защита на фасади;
  • продукти за прекъсване на покачващата се капилярна влагата.