Подобрител за ремонтни разтвори MasterCast 125 (Binder 5) (1 кг. / 30 кг.)

Код: Binder_1kg
Марка: MBCC Group

Добавка - полимерна дисперсия за подобряване на качествата на ремонтни разтвори, мазилки, замазки и за свързващи мостове.

 

научи повече
Цена с ДДС: 16,94 лв.
+ 1 бр.
Количество

Минимално количество 1.

Сподели:

MasterCast 125 е устойчив на осапуняване и не съдържа добавки, предиз­викващи корозия.

При добавяне на MasterCast 125 към мазилка тя става пластична и лесна за обработка. MasterCast 125 позволява дори на тънки слоеве мазилки да се прикрепят здраво към бетон или друга мине­рална основа.

MasterCast 125 увеличава способността на мазилката да задържа водата в нея. Намалява водоциментния фак­тор, като по този начин се увели­чава якостта на опън при огъване и натиск, намалява съсъхването, увеличава непропускливосттта на вода, масла и солни разтвори.

 

Области на приложение:

Като добавка към:

 • Ремонтни мазилки: за поправка на повредени бетонни повърхнос­ти, подови замазки и вътрешни мазилки.
 • Довършителни мазилки: за нап­рава на устойчиви на абразия и ненапукващи се финишни покри­тия за водни резервоари, тунели, канали и в жилищното строителс­тво.
 • Подови замазки: Замазките с до­бавка на MasterCast 125, особено тези, с дебелина на слоя от 8 до 20 мм, са с много по-добри качества от приготвените без добавка и имат по-голяма якост на огъване, по-голяма устойчивост на абразивно износване, отделят по-малко прах, повърхността им не се напуква и имат по-добра водонепропускливост.
 • Мазилки: за циментови мазилки за измазване върху бетон или тух­лена зидария, особено в силози, водни резервоари, пречиствател­ни станции за отпадни води и др. За подобряване на водонепропускливостта на мазилката в резер­воари и басейни. За измазване на основи и фундаменти. За варови или варо-циментови мазилки, кои­то стават по-лесно приложими след добавянето на MasterCast 125.
 • Разтвори за обработка на бе­тонови основи: за нивелиране и придаване на гладък вид на повърх­ността на основата; за цялост­но покритие с фина замазка и за общо подобряване на повърхност­та на бетона.
 • Разтвори за поправка на бе­тонни елементи и декоративен камък: за поправка на повърхност­ни повреди, които не влияят върху качеството на елементите. За поправка на счупени ъгли, запълва­не на кухини или скални вдлъбнати­ни, за монтиране на формовани части и направа на износоустой­чиви покрития върху бетонни тръ­бопроводи и др.
 • Разтвори за подновяване на стълбища, направени от бетон, естествен или декоративен ка­мък.
 • Свързващ мост: за свързване на строителни разтвори към стар бетон; за свързване на строителни разтвори към гладък бетон, обли­цовъчни клинкерни тухли, азбесто­цимент, естествен или декора­тивен камък и др.

 

Начин на употреба:

Репарационни разтвори

Приготвяне на разтвори за поп­равки с дебелина по-малка от 10 мм. За целта смесете 1 част цимент с 3 части пясък. След това към сместа прибавете теч­ност, приготвена от 1 част MasterCast 125 и 2 части вода, до полу­чаване на тиксотропен разтвор.
Приготвяне на разтвори за поп­равки с дебелина по-голяма от 10 мм. За целта смесете 1 част цимент с 3 части пясък. След това към сместа прибавете теч­ност, приготвена от 1 част MasterCast 125 и 3 части вода, до полу­чаване на тиксотропен разтвор.

 

Мазилки

Смесват се 1 м3 промит пясък с подходяща зърнометрия с 350 кг цимент. След това към сместа
прибавете течност, приготвена чрез смесване на 5 кг MasterCast 125 със 120 кг вода, до получаване на muксотропен разтвор. Всички повърх­ности трябва да бъдат водонаситени 12 часа преди полагане на разтвора, съдържащ MasterCast 125, и положен върху влажна повърхност.

 

Циментови замазки

Грунд
Повърхността трябва да е чис­та, без мазнини, прах и несвързани частици. Положете сместа, приготвена от 3 части MasterCast 125 и 5 части вода и я оставете да из­съхне. (Съотношението може да
варира в зависимост от порестостта на повърхността). След това положете сместа, пригот­вена от 1 част MasterCast 125 и 1 част вода. Отлейте цимента, докато повърхността е все още лепкава. Ако е изсъхнала, нанесете допъл­нително с ръка грунд.

Циментова замазка
1 м3 промит пясък, с подходяща зърнометрия, се смесва с 350 кг цимент. Към 110 кг вода се добавят 4 кг MasterCast 125. След това полу­чената течност се добавя към су­хата смес до получаване на под­ходяща консистенция. Замазката, приготвена с MasterCast 125 (BINDER® 5) , се полага върху грунда, докато той е още лепкав.

Полагане на замазки върху индустриални повърхности
Подготовка на бетона
1 м3 агрегати с подходяща зърно­метрия, 380 кг цимент, 85 кг вода, 3 кг MasterCast 125 (BINDER® 5) и 6 кг MELMENT® L10/33 се смесват. Тази бетонна смес се полага върху грундираната повърх­ност с помощта на подходяща техника, още докато повърхност­та на грунда е лепкава.

Покриващи замазки
1 м3 агрегати с подходяща зърно­метрия, 250 кг цимент и 3 кг MasterCast 125 (BINDER® 5) се смесват с подходящо количество вода. Приготвеният разтвор с добавката се добавя към сухата смес, разбърква се и
след това полученият продукт се полага.

Пръскан бетон (пръскани цимен­тови мазилки за заздравяване)
Смесват се 1 м3 промит пясък с подходяща зърнометрия с 350 кг цимент, 10 кг MasterCast 125 (BINDER® 5) и след това се добавя вода до постига­не на висока консистенция (тиксотропност) на разтвора. Полага
се чрез изпръскваща техника вър­ху повърхността, която е водонасищана в продължение на 12 часа.
Оставете положения бетон да изсъхне. Преди измазване или лепе­не на плочки повърхността се водонасища.

 

Време за съхнене:

Върху изработки, приготвени с ци­ментови разтвори, съдържащи MasterCast 125 (BINDER® 5) може да се ходи след 24 часа. Те достигат крайната си якост след 28 дни, при темпера­тура 20 °C.

 

Опаковка:

 • 1 кг, 30 кг.;
 • Други разфасовки - по запитване.

Продукт само за професионална употреба.

Марка:
MBCC Group
Приложение:
 • Технологични фуги
 • Пръскан бетон
 • Индустриални настилки
 • Бетонни повърхности
 • Настилки в жилищно строителство
 • Тераси и балкони
 • Бани
Компоненти:
Еднокомпонентен
Цвят:
 • бял
Разфасовка:
1 кг.; 30 кг.